Teaching

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2018

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og postivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Kritisk teori

Undervisning 9: Forklaringstyper

Undervisning 10: Casestudies

Undervisning 11: Komparative metoder

Undervisning 12: Kildekritik

Europæisk Politisk Økonomi, sommer 2018

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 9: Industripolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyisme

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2017

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Casestudier

Undervisning 10: Kritisk teori

Undervisning 11: Komparative metoder – ifølge naturalismen og konstruktivismen

Undervisning 12: Afslutning

EU’s politiske økonomi, sommerskole 2017

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen Statskundskab, forår 2017

Uge 11: Velfærdskapitalisme

Uge 12: Institutionalisme

Uge 13: Politisk adfærd

Uge 14: Politisk gruppeadfærd

Uge 17: Parlamentarisme og vælgeradfærd

Uge 18: Medier og politik

Uge 19: Politisk meningsdannelse

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2016

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 10: Komparative metoder – og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 11: Afslutning

EU’s politiske økonomi, Sommerskole 2016

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne 

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2016

Undervisning 1: Demokrati 1

Undervisning 2: Politikbegrebet: Dahl & Warren

Undervisning 3: Demokrati og legitimitet

Undervisning 4: Pluralisme og elitisme

Undervisning 5: Velfærdskapitalisme

Undervisning 6: Institutionalisme

Undervisning 7: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning 8: Politik, kultur og værdier

Undervisning 9: Politiske partier

Undervisning 10: Konfliktlinier & Valgsystemer

Undervisning 11: Medier og politik

Undervisning 12: Politiske kampagner og valgkamp

Det økonomiske-politiske samarbejde i EU, Sommerskole 2015

Undervisning 10. august: Introduktion

Undervisning 11. august: Teoretiske vinkler/begreber

Undervisning 12. august: Aktørerne i EU

Undervisning 12. august: EU’s Landbrugspolitik

Undervisning 13. august: EU’s Handelspolitik

Undervisning 14. august: EU’s Økonomiske Politikker – Det Indre Marked

Undervisning 17. august: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 18. august: EU’s Industripolitik

Undervisning 18. august: Transport- og regionalpolitik 

Undervisning 19. august: EU’s Beskæftigelsespolitik

Undervisning 20. august: Energipolitik i EU

Undervisning 21. august: EU og Lobbyismen

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2014

Undervisning 1: Intro

Undervisning 2: Hermeneutik mm.

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Hypotesetest

Undervisning 5: Naturalisme og positivisme

Undervisning 6: Forklaringstyper

Undervisning 7: Konstruktivisme

Undervisning 8: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 9: Komparative metoder og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 10: Kritisk realisme

Undervisning 11: Afslutning

EU’s politiske økonomi anno 2014. Sommerskole 2014

Undervisning 11. august: Introduktion

Undervisning 12. august: Teorier og begreber

Undervisning 13. august A: Aktørerne

Undervisning 13. august B: EU’s landbrugspolitik

Undervisning 14. august: EU’s handelspolitik

Undervisning 15. august: Konkurrence og indre marked

Undervisning 18. august A: Eurozonekrisen

Undervisning 18. august B: ØMU

Undervisning 19. august A: Industripolitik

Undervisning 19. august B: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 20. august: EU’s beskæftigelsespolitik

Undervisning 21. august: EU’s energipolitik

Undervisning 22. august: EU og lobbyismen

 

EU’s økonomisk-politiske samarbejde: fra krise til krise – fremad? sommerskole 2013

Undervisning 12. august: EU’s økonomiske samarbejde

Undervisning 13. august: Teoretiske vinkler og begreber

Undervisning 14. august A: Aktørerne i EU

Undervisning 14. august B: EU’s landbrugspolitik

Undervisning 15. august: EU’s handelspolitik

Undervisning 16. august: EU’s økonomiske politikker – det indre marked

Undervisning 19. august: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 20. august: ØMU og eurozonekrisen

Undervisning 21. august: EU’s beskæftigelsespolitik

Undervisning 22. august: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 23. august A: Energi og klima

Undervisning 23. august B: EU og lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2013

Undervisning uge 6: Politikbegrebet – Demokrati 0

Undervisning uge 7: Politik og demokrati I: Dahl og Warren

Undervisning uge 8: Demokrati II: Beethams legitimitetsmodel og Levis statsmodel

Undervisning uge 9: Pluralisme og elitisme

Undervisning uge 10: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning uge 11: Historisk Institutionalisme og Sociologisk institutionalisme

Undervisning uge 12: Velfærdskapitalisme

Undervisning uge 15: Politik, kultur og værdier

Undervisning uge 16: Politiske partier

Undervisning uge 17: Konfliktlinjer

Undervisning uge 17: Valgsystemer

Undervisning uge 18: Politik og medier

Undervisning uge 19: Politiske kampagner og marketing

Videnskabsteori og Metodologi, efterår 2012

Undervisning d. 3. september – Introduktion

Undervisning d. 10. september – Kildekritik

Undervisning d. 17. september – Hypotesetest

Undervisning d. 1. oktober – Forståelse og fortolkning

Undervisning d. 8. oktober – Naturalisme og positivisme

Undervisning d. 29. oktober – Forklaringstyper

Undervisning d. 5. november – Komparative metoder

Undervisning d. 5. november – Tvivl om naturalistiske metoder

Undervisning d. 12. november – Case Studies – naturalistisk og konstruktivistisk set

Undervisning d. 19. november – Konstruktivisme

Undervisning d. 26. november – Komparative analyser og eksperimenter – konstruktivistisk set

Undervisning d. 3. december – Forskningen i samfundet

EU og virksomhederne: fra København til Bruxelles, sommerskole 2012

Undervisning d. 6. august – Introduktion

Undervisning d. 7. august – Teoretiske vinkler

Undervisning d. 8. august – EU’s forvaltning og mål for lobbyisme

Undervisning d. 9. august – EU’s energi- og klimapolitik

Undervisning d. 9. august – EU’s industri

Undervisning d. 9. august –  Det indre Marked

Undervisning d. 10. august – EU’s landbrugspolitik

Undervisning d. 13. august – EU’s beskæftigelsesmarkedspolitik

Undervisning d. 14. august – EU’s handelspolitik

Undervisning d. 15. august – Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 16. august – EU’s udviklingspolitik

Undervisning d. 16. august – EU’s transport- og regionalpolitik

Undervisning d. 17. august – EU og lobbyismen

Almen og sammenlignende statskundskab, forår 2012

Undervisning uge 9 – Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning uge 9 – Rational choice institutionalisme med noter

Undervisning uge 13 – Konfliktlinjer

Undervisning uge 16 – Varieties of Capitalism

Undervisning uge 17 – Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Undervisning uge 17 – Dansk korporatisme

Undervisning uge 18 – Demokratityper

Videnskabsteori, undersøgelsesdesign og kildekritik, efterår 2011

Undervisning uge 36 – Introduktion til VUK

Undervisning uge 36 – Helmuth Nyborg-sagen med noter

Undervisning uge 37 – Ophavssituation og kildeværdi med noter

Undervisning uge 37 – Argumentationsanalyse

Undervisning uge 38 – Tvivl om naturalistisk metodologi

Undervisning uge 38 – Komparativ metode

Undervisning uge 38 – Naturvidenskabelig videnskabsteori

Undervisning uge 43 – Cases og historiske studier

Undervisning uge 44 – Kuhn og paradigmeteori

Undervisning uge 44 – Konstruktivisme

Noter til Ways of knowing

EU forvaltning og EU politisk økonomi, Sommerskole 2011:

Undervisning d. 8. august – Introduktion

Undervisning d. 9. august – Teoretiske vinkler

Undervisning d. 10. august – EU’s økonomiske politikker

Undervisning d. 11.-12. august – EU’s handelspolitik

Undervisning d. 12. august – EU’s landbrugspolitik

Undervisning d. 15. august – EU’s beskæftigelsespolitik

Undervisning d. 16. august – Indre marked

Undervisning d. 16. august – Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 17. august – EU’s energipolitik

Undervisning d. 17. august – EU’s industripolitik

Undervisning d. 18. august – EU’s udviklingspolitik

Undervisning d. 18. august – EU’s transport- og energipolitik

Undervisning d. 19. august – EU og lobbyismen

Almen og Sammenlignende Statskundskab, 2011:

Undervisning d. 22. februar om Rational Choice institutionalisme med noter

Undervisning d. 24. februar om Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning d. 3. marts om Valgsystemer med noter

Undervisning d. 15. marts om Konfliktlinier med noter

Undervisning d. 17. marts om Vælgervandringer med noter

Forelæsning d. 28. marts om Korporatisme og interesseorganisationer med noter

Undervisning d. 29. marts om dansk korporatisme med noter

Undervisning d. 31. marts om Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Forelæsning d. 11. april om Multilevel government: Føderalisme med noter

Undervisning d. 12. april om multilevel-government: USA, Tyskland og EU med noter

Undervisning d. 14. april om Demokratityper med noter

Undervisning d. 5. maj om Den gode opgavebesvarelse

Eureco-forelæsning d. 23. november 2010:

Employment policy and the Member States

Tiltrædelsesforelæsning d. 28. januar 2010:

Lærer vi noget i EU’s åbne koordinationsmetode? – Beskæftigelsespolitikken

EU’s økonomiske politikker 2010

Undervisning d. 23. august om introduktion til samarbejdet om EU’s økonomiske politikker.

Undervisning d. 30. august om teoretiske tilgange.

Undervisning d. 6. september om EU og magtdelingslæren.

Undervisning d. 13. september om Indre marked.

Undervisning d. 20. september om EU’s handelspolitik.

Undervisning d. 4. oktober om EU’s landbrugspolitik.

Undervisning d. 11. oktober om ØMU’en.

Undervisning d. 25. oktober om EU’s energi- og klimapolitik.

Undervisning d. 1. november om EU’s energi- og klimapolitik.

Undervisning d. 8. november om EU’s beskæftigelsespolitik.

Undervisning d. 22. november om EU’s industripolitik.

Undervisning d. 29. november om EU’s udviklingspolitik.

Undervisning d. 6. december om EU og lobbyisme.

Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign og Kildekritik 2010

Undervisning d. 26. august om Helmuth Nyborg-sagen og introduktion til VUK inkl. noter om kildekritik og Helmuth Nyborg.

Holdundervisning d. 8. september om argumentationsteori.

Undervisning d. 9. september om  kildekritik og undersøgelsesdesign inkl. noter om Strauss & Corbin.

Holdundervisning d. 15. september om positivisme og grounded theory.

Holdundervisning d. 23. september om hermeneutik og kritisk rationalisme.

Holdundervisning d. 14. oktober om Berger og Luckman.

Holdundervisning d. 25. oktober om Kuhn og paradigmer.

Holdundervisning d. 28. oktober om Rationalitet.

Holdundervisning d. 4. november om VUK på tværs.

Comparative politics 2010

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Forelæsning den 8. februar om pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning den 22. marts om korporatisme og interesseorganisationer inkl. noter

Forelæsning den 19. april om konstitutionelt design og føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 7 om rational choice inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 7 om historisk og sociologisk institutionalisme inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 8 om valgsystemer inkl. noter

Holdundervisning i uge 10 om konfliktlinier inkl. noter

Holdundervisning i uge 10 om vælgervandringer inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 13 om dansk korporatisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 13 om velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter

Holdundervisning i uge 16 om multilevel-government inkl. noter

Holdundervisning i uge 16 om demokratityper inkl. noter

Politik og erhvervsliv i EU

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Introduktion til faget

EU-samarbejdet som erhvervslivets ramme: Den historiske udvikling

Lobbyisme, social kapital og interessegrupper

Institutioner og rational choice-teori anvendt på EU

Principal/agentteori og magtdeling i EU

EU’s indre marked

EU’s landbrugspolitik

EU’s handelspolitik

EU og lobbyisme

EU’s transport- og energipolitik

Domstolens politiske rolle

Erhvervsinteressernes adgang til EU-institutionerne

Politik og erhversliv i EU – teoretiske indfaldsvinkler

Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign og Kildekritik

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Introduktion til faget inkl. notat om kildekritik

Kilders slægtskab og ophavsperson

Argumentationsteori inkl. notat om argumentation

Hermeneutik og kildeværdi inkl. notat om hermeneutik

Kildeværdi og undersøgelsesdesign

Konstruktivisme inkl. notat om Kuhn

Positivismen inkl. Notat om Strauss & Corbin

Kursorisk gennemgang af VUK

Comparative politics 2009

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Forelæsning 9. februar 2009 om Pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning 23. marts 2009 om Korporatisme inkl. noter

Forelæsning 20. april 2009 om Føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 8 (rational choice institutionalisme inkl. noter og sociologisk institutionalisme inkl. noter)

Holdundervisning i uge 9 (valgsystemer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 11 (konfliktlinjer inkl. noter og vælgervandringer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 13 (Dansk korporatisme inkl. noter og velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter)

Holdundervisning i uge 17 (Multilevel government inkl. noter og demokratityper inkl. noter)

Holdundervisning i uge 19 (Den gode opgave)

Jean Monnet lectures

Jean Monnet Lecture on the Internal Market 11/2 2008

EU, Internal Market and business strategy

Trade policy

Employment policy

Common agricultural policy

Advice on thesis writing

10 bud på et bedre speciale fra en bedømmer

European economics and politics

(Course was held in Danish; hence the available documents are in Danish.)

Introduktion til EU

Integrationsteorier

EU’s historie (1)

EU’s historie (2)

EU’s institutioner

EU’s magtdeling

EU’s erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

Den Økonomiske og Monetære Union

EU og borgernes rettigheder

European economic policy and business

(Course was mostly held in Danish; hence the available documents are in Danish with two exceptions.)

Introduktion til faget

Introduktion til EU og integrationsteori

Integrationsdynamik og EU’s historie

Principal/agent-teori og EU’s institutioner

Magtdeling i EU med fokus på Domstolen

Det indre marked (1)

Det indre marked (2)

EU’s arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesstrategi

Common Agricultural Policy (English)

Erhvervs- og regionalpolitik i EU

Den Økonomiske og Monetære Union

EU’s external relations (English)

Immigrationspolitik i EU

Lobbyisme i EU

EU’s økonomiske politikker og virksomhederne

Miscellaneous

Transportpolitik i EU

Energipolitik i EU

CAP

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: